Select Page

Factsheet

Releases: Heart for Heart

Appstore Link: http://www.appstore.com/HeartforHeart 

Phone: +31 (6) 81 88 55 65

Email: press@happitech.com 

Press Release 

Heart For Heart initiative Launched To Improve Smartphone Performance of Arrhythmia Detection 

 Arrhythmias are heart rhythm disorders, ranging from harmless to life-threatening, that can cause stroke and blood clots from inside the heart’s atria.

 Amsterdam, Netherlands, June 2017 – Happitech, Arrhythmia Alliance and Bug Labs will announce the launch of the Heart for Heart e-health initiative. This initiative invites people to participate in the world’s largest crowdsourced heart health initiative by inviting them to contribute their heart rhythm data using the free Heart for Heart iPhone App.

“In the same way, you donate your money for a good cause, we are asking you to donate 90 seconds of your heart rhythm data to help advance research,” said Yosef Safi Harb, Founder of Happitech. “The data generated by Heart for Heart will be used to better differentiate between AF and a regular heartbeat rhythm. This will speed up the development and accuracy of the technology and create insights into new health correlations.”

The data generated by Heart for Heart is used to improve differentiation between Atrial Fibrillation (AF) and a Regular Heart Rate. Heart for Heart gives the users full control of the data they want to share and keeps it anonymized, aggregated and untraceable. The App also contains an information module about the symptoms, causes and treatment options of AF.

The collected data will be shared and visualized using Bug Labs’ web-based, freeboard™ platform, updated every three weeks. Peter Semmelhack, CEO & Founder Bug Labs said, “freeboard allows everybody to easily access, via any web browser, the results of the Heart for Heart initiative in an intuitive and easy way, helping give meaning to the data.”

Arrhythmia Alliance focus is to raise awareness for the many millions of people across the globe affected by heart rhythm disorders known as Arrhythmias. AF is the most common Arrhythmia and a prevalent cause of stroke in the world, leading to annual totals of 750,000 hospitalizations and 130,000 deaths, with those numbers rising for the past two decades.

For doctors, it is paramount to know what is exactly going on with the heart at the time of irregular heart rhythm episodes. Jonas de Jong, MD, PhD electrophysiologist and Founder of ECGpedia.org said, “Intermittent AF can be difficult to diagnose. Many heart rhythm disorders are only briefly present and people miss out on a proper diagnosis. With undiagnosed and untreated AF, a blood clot may form inside the heart’s atria, due to insufficient blood flow. Being able to detect AF on the spot improves its diagnosis, allows for its proper treatment and will positively alter the prognosis.”

 ”More than a third of those with AF are completely unaware that they have this condition,” said Trudie Lobban MBE, Founder & CEO of Arrhythmia Alliance & AF Association. “Why should patients live in fear of an AF-related stroke, heart failure, or worse when they have the solution to help detect AF literally at their fingertips?”

It is possible to detect heart rhythm disorders just using your smartphone camera. By placing your finger on the camera, the Happitech algorithms can detect even the smallest variations in your heartbeat. The underlying validated heart rate technology is currently being used by health and coaching companies in the areas of stress, life expectancy, fitness and mindfulness.

Robert Riezebos, MD, PhD cardiologist said, “the Heart for Heart initiative will speed up the development of reliable heart rhythm analysis using only a smartphone. For patients to be able to diagnose a rhythm disorder, 24/7, anywhere in the world, without extra hardware and being able to communicate the raw data with their physician would be a huge step forward. However, the smartphone method should be robust and reliable in order to minimise false positive and -negative results. When the technique proves to be successful, it will alter the way we work as cardiologist.”

Heart for Heart App is free to download from the Apple Appstore www.Appstore.com/HeartforHeart

Website http://www.heartrateapp.com

Frequently asked Questions: http://www.heartrateapp.com/faq/index.html

 About Happitech

Happitech is a smartphone biofeedback Software Development Kit that measures vital heart signs such as heart rate variability and applied in the fields of stress management, fitness, health checks and heart rhythm disorders.

 About Arrhythmia Alliance

Arrhythmia Alliance, are global advocates, working in partnership to reduce deaths and impact on individuals caused by cardiac arrhythmias and their associated morbidities. By raising awareness and campaigning for the improved detection and care of heart rhythm disorders, Arrhythmia Alliance aims to extend and improve the lives of the millions around the world that these conditions affect. Visit website

For more information on Arrhythmia Alliance and World Heart Rhythm Week go to www.heartrhythmweek.org

 About Bug Labs

Bug Labs is a technology company headquartered in New York City that began by developing and selling open-source hardware peripherals for rapid prototyping of electronic devices.

Pers Bericht

E-health initiatief Heart For Heart- verbetert het vaststellen van boezemfibrillatie via smartphones

Wereld’s grootste gecrowdsourcede e-health initiatief rondom Boezemfibrillatie, een veel voorkomende hartritmestoornis welke ernstige gevolgen kan hebben.

Amsterdam, Nederland, juni 2017 – Tijdens de World Heart Rhythm Week Happitech, Arrythmia Alliance en Bug Labs de lancering van de Heart For Heart-initiatief aan. Heart for Heart nodigt mensen uit om deel te nemen aan ’s werelds grootste en eerste gecrowdsourcede hartgezondheidsinitiatief. Deelnemers dragen bij door hun hartritme te meten en te delen met de gratis Heart for Heart-app voor de . Hierdoor kunnen wetenschappers beter en sneller onderzoek doen met als doel boezemfibrillatie in een eerder stadium vast te stellen.

Boezemfibrilleren of atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, waarbij de hartslag onregelmatig en meestal te hoog is. In Nederland zijn naar schatting 300.000 mensen met deze aandoening. De aandoening kan soms zelfs tot een levensbedreigende situatie zoals een beroerte of hartfalen leiden. Het vaststellen van de ritmestoornis is soms moeilijk, omdat de aandoening in het begin van de ziekte vaak slechts kortdurend aanwezig is.

Heart for Heart is de eerste app die via crowdsourcing wereldwijd data verzamelt voor onderzoek naar het vaststellen van boezemfibrillatie. Yosef Safi harb: oprichter van Happitech:

“Je kunt het vergelijken met het doneren van geld aan een goed doel. Alleen doneer je bij Heart for Heart 90 seconden van je hartritme. Wetenschappers proberen met de smartphone techniek onderscheid maken tussen boezemfibrillatie en een regelmatig hartritme. De data die Heart For Heart genereert versneld de ontwikkeling in de techniek die wordt gebruikt om nauwkeurig en snel onderzoek naar een ritmestoornis mogelijk te maken. Door te doneren draag je bij aan belangrijk onderzoek naar boezemfibrilleren”

Data

Deelnemers aan Heart For Heart bepalen zelf welke gegevens zij via de app delen. De data wordt vervolgens De app bevat ook een module met informatie over de oorzaken, symptomen en behandelopties van boezemfibrillatie.

De verzamelde gegevens worden verwerkt en gevisualiseerd door Bug Labs’ freeboard™; een online platform dat elke drie weken geüpdatet wordt. Peter Semmelhack, CEO en oprichter van Bug Labs: “Freeboard™ stelt iedereen in staat om de resultaten van de Heart For Heart-campagne op een intuïtieve en makkelijke manier te bekijken”

Voor artsen is het van belang om te weten wat er precies aan de hand is met het hart ten tijde van onregelmatige hartritme-episodes. Jonas de Jong, MD, PhD elektrofysioloog en oprichter van ECGpedia.org: “Periodieke boezemfibrillatie kan moeilijk te diagnosticeren zijn. Veel hartritmestoornissen zijn maar kort aanwezig, waardoor mensen soms niet de juiste diagnose krijgen. Als boezemfibrillatie niet herkend wordt – en dus onbehandeld blijft – kan door onvoldoende bloedstroom een bloedstolsel in de atria van het hart ontstaan. Wanneer we boezemfibrillatie direct kunnen vaststellen, kan de juiste behandeling geboden worden en zal de prognose van de patiënt verbeteren.”

“Meer dan een derde van de mensen met boezemfibrillatie is zich niet bewust van hun aandoening,” vertelt Trudie Lobban MBE, oprichter en CEO van Arrythmia Alliance & AF Association. “Waarom zouden patiënten moeten leven met een onnodig hoog risico op een beroerte of hartfalen als gevolg van boezemfibrillatie? De oplossing ligt letterlijk binnen handbereik!”

Robert Riezebos, MD, PhD Cardioloog zegt: “Het Heart For Heart-initiatief versnelt de ontwikkeling van betrouwbare hartritme-analyses met behulp van een smartphone. Het zou een grote stap voorwaards zijn als patiënten op elk uur van de dag, waar dan ook ter wereld en zonder extra hardware nodig te hebben, zelf hun hartritmestoornis kunnen diagnosticeren en kunnen overleggen aan hun arts. Als deze techniek succesvol blijkt, verandert dit de manier waarop wij als cardiologen werken.”

De Heart For Heart-app is gratis te downloaden via de Apple Appstore:

www.appstore.com/HeartForHeart

Website: http://www.heartrateapp.com/nl

Over Happitech
Happitech is een smartphone-biofeedback Software Development Kit die vitale hartsignalen zoals de hartslagvariabiliteit kan meten. De technologie wordt toegepast op het gebied van stressmanagement, fitness, gezondheidscontroles en hartritmestoornissen.

Over Arrhythmia Alliance
De Arrhythmia Alliance bestaat uit belangenbehartigers van over de hele wereld die samenwerken om sterfgevallen als gevolg van een hartritmestoornis, en de ziektecijfers die daarbij horen, te verminderen. Door bewustzijn te creëren en campagne te voeren voor de verbeterde detectie van hartritmestoornissen, wil Arrhythmia Alliance de levens van miljoenen mensen verbeteren én verlengen.
Voor meer informatie over Arrhythmia Alliance en de World Heart Rhythm Week, ga naar:
www.heartrhythmweek.org

Over Bugs Labs
Bugs Labs is een technologiebedrijf gevestigd in New York, dat begon met het ontwikkelen en verkopen van open-source hardware randapparatuur voor snelle prototyping van elektronische apparaten.

Videos

Heart for Heart video  YouTube

Download link

 

Inspired by presskit() by Rami Ismail (Vlambeer) – also thanks to these fine folks